Windykacja a RODO

Windykacja a RODO

 

Zapraszam do przeczytania artykułu dotyczącego przetwarzania danych osobowych dłużników w procesach windykacyjnych. Materiał został opublikowany w Magazynie ODO i stanowi przydatne źródło informacji zarówno dla dłużników, wierzycieli, jak i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

W jego treści poruszam wiele ważnych aspektów związanych z prawidłowym przebiegiem procesu obiegu danych osobowych dłużnika. Współczesny obrót danymi osobowymi zmusza wszystkich przedsiębiorców do podjęcia pewnych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. W naszej ocenie w przypadku procesów windykacyjnych te standardy powinny być odpowiednio wyższe. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku przetwarzania danych dłużników problematyczną kwestią pozostają dane przetwarzane za pośrednictwem nowych technologii, coraz częściej wykorzystywanych przecież przez wierzycieli, jak i przez wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi windykacyjne.

Warto także wskazać na szereg potencjalnych uchybień, których mogą dopuszczać się podmioty przetwarzające dane dłużników. Wśród nich w omawianym materiale zwracam uwagę w szczególności na prawidłowość przygotowywanych obowiązków informacyjnych, obowiązek uwzględniania zasady minimalizmu danych osobowych w kontekście procesów windykacyjnych, jak i legalność oraz prawidłowość powierzeń danych osobowych podmiotom działającym na rzecz wierzycieli.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Materiał mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

Ostatnie aktualności

RODO w małym i dużym biznesie
RODO w małym i dużym biznesie

Porównuję obowiązki administratora z perspektywy korporacji oraz mikroprzedsiębiorcy.

RODO a korzystanie ze skrzynki mailowej
RODO a korzystanie ze skrzynki mailowej

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu wymieniają się gigantycznymi bazami danych osobowych lub też skanami dokumentacji opiewającej w dużą ilość danych.

Naruszenie ochrony danych
Naruszenie ochrony danych

Jakie formalne działania trzeba podjąć po zidentyfikowaniu naruszenia ochrony danych?