IOD

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Usługa inspektora ochrony danych (IOD) to bieżące wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy nie tylko pomoc w obszarze planowania i zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, ale także stały nadzór nad bezpieczeństwem ich przetwarzania.

ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów oraz doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących (w tym przepisach RODO) oraz polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego dane, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami w rozumieniu przepisów RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Więcej szczegółów na temat Inspektora Ochrony Danych dowiesz się tutaj.

IOD - KOSZT

Cena ustalana jest indywidualnie. Skontaktuj się z nami!


RODO-Advisor