Outsourcing RODO dla firm

STAŁA OPIEKA DLA FIRM

Ta usługa jest dedykowana firmom, które przeprowadziły w swojej organizacji audyt RODO. Jeśli nie przeprowadziłeś jeszcze audytu RODO w swojej firmie, przejdź proszę tutaj

W ramach stałej opieki zapewniamy:

1. bieżący kontakt z ekspertem w zakresie spraw bieżących (kontakt za pośrednictwem dedykowanej procesowi skrzynki e-mail),

2. wsparcie w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych (wypełnienie zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

3. bieżące monitorowanie zmian prawnych w obszarze ochrony danych osobowych oraz informowanie o nich,

4. co miesięczne przekazywanie podsumowań w zakresie aktualności RODO, nałożonych kar na przedsiębiorstwa oraz innych wiadomości w zakresie ochrony danych osobowych.

Usługę w podstawowym wymiarze godzinowym zaczynamy od 350 PLN miesięcznie.

UWAGA! Usługa nie jest dedykowana przedsiębiorstwom, w których powinien zostać powołany Inspektor Ochrony Danych


RODO-Advisor